Welkom

loginDe Raad van Kerken wil met een christelijke benadering een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. Ook wil de Raad de “oecumenische dialoog” tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

op de achterste rij v.l.n.r.: Ruud ter Beek, Gerard van Amerongen, Piet van Laar en Leo Lindhout; op de voorste rij v.l.n.r.: Hank Beermann, Jeannette Stekelenburg, Kees van Stokkum (geen bestuurslid meer), Anette Sprotte en Carola van den Heuvel

Actuele pagina’s

Noodopvang Leusden

 

Uw giften zijn welkom op rekeningnummer NL08 RABO 0310 6202 95 van de Raad van Kerken Leusden. Hartelijk dank!