Samenwerking
Interkerkelijke samenwerking

 

Raad van Kerken

Enkele websites van de Raad van Kerken:

 

Regiokerken

In Leusden zijn naast de deelnemende kerken nog twee regiokerken. De leden van deze kerken komen uit een groot gebied in Nederland. Zij hebben te weinig affiniteit met Leusden om mee te draaien in de Raad van Kerken.

 

Onderlinge samenwerking

Enkele activiteiten van onderlinge samenwerking tussen de kerken:

  • Oecumenische Gebedsweek
  • Noodfonds
  • Oecumenisch Avondgebed