Bestuur


Bestuur Raad van Kerken Leusden​

 foto
Op de foto:
St. Lucasparochie/
St. Jozefkerk Achterveld
Hank Beermann
tel. (033) 432 06 32
voorzitter
Protestantse Gemeente Leusden Jeannette Stekelenburg-Moelker
tel. (033) 495 07 03
secretaris
Maarten de Vries
tel. (033) 494 49 56
vacant penningmeester
Leden namens de aangesloten kerken
St. Lucasparochie/
St. Jozefkerk Achterveld
Ellen Bod
tel. 06 – 44 41 28 96
Piet van Laar
tel. (0342) 45 15 77
Protestantse Gemeente Leusden Ds. Anette Sprotte
tel. (033) 463 76 96 en 06 – 22 31 48 90
Evangelische Gemeenschap Leusden Gerard van Amerongen
tel. (033) 258 49 21
Protestantse Gemeente
De Glind – Achterveld
Ds. Mieke Groen
tel. (0342) 45 08 02
Gereformeerde Kerk De Koningshof Ds. Ruud ter Beek
tel. 06 – 45 65 80 82