De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

Datum: 15 januari 2023 09:00 – 22 januari 2023 22:00

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Dat maken MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) tijdens de viering van Keti Koti bekend.

Iedere dag in de Week van gebed kan er een gebedsbijeenkomst of viering georganiseerd worden. Daarvoor is divers materiaal beschikbaar: gebedsboekjes, een voorbereidingsboekje, gebedskaartjes, posters en bijvoorbeeld een bewerkbare orde van dienst. Dit biedt een goede basis voor het vormgeven van gebed en viering in eigen gemeente of parochie.

· Meer informatie op de Week van gebed-website
· Materialen bestellen bij de Raad van Kerken in Nederland

Goed Geld: “Wat jij en jouw pensioenfonds kunnen doen voor een betere wereld”

Onder deze titel houdt Brenda Kramer (PGGM) een lezing tijdens het Zincafé op maandag 16 januari in Theater DE TUIN. Meer informatie en reserveren via de www.zincafe.nl

Vrijwilligerstrofee uitgereikt

Vrijwilligerstrofee uitgereikt 

(17 december 2022)
Onze commissie time-out woning werd, samen met vier andere Leusdense projecten, genomineerd voor de vrijwilligerstrofee 2022.
Een eer natuurlijk! We waren dan ook met de beheerders én het voltallige bestuur van de Raad van Kerken aanwezig bij deze feestelijke uitreiking in de Korf.
De beheerders van de time-outwoning werden kort geïnterviewd over hun vrijwillige werkzaamheden.
Uiteindelijk heeft Sportvereniging Achterveld de trofee gewonnen en ging de AFAS aanmoedigingsprijs naar Gastvrij Leusden.
We kijken terug op een stimulerende en gezellige ochtend met elkaar en met vele andere vrijwilligers uit Leusden en Achterveld.