Gezamenlijke Pinksterviering

Al jaren vieren we als kerken in Leusden samen Pinksteren op ‘t Plein in winkelcentrum de Hamershof.
Best bijzonder, zo midden tussen de winkels. In de buitenlucht zetten we heel veel stoelen neer, zorgen voor geluidsversterking, een podium, koffie, thee, koekjes, limonade en een goed programma natuurlijk. Iedereen is welkom!
Om een indruk te geven van zo’n viering staat hieronder een artikel uit de Leusder Krant over de Pinksterviering in 2022.


Mozaïek gemaakt van de bloemetjes van hyacinten tijdens één van de bloemendagen in Anna Paulowna
Mozaïek gemaakt van de bloemetjes van hyacinten tijdens één van de bloemendagen in Anna Paulowna,  Pieter van de Berg

Weer een gezamenlijke Pinksterviering op ‘t Plein

Leusder Krant, 3 juni 2022

LEUSDEN Na twee jaar corona is dit jaar weer de traditionele Pinksterviering op ‘t Plein op zondag 5 juni om 10.30 uur. Een viering van alle kerken voor alle Leusdenaren.

Pinksteren is het feest van vrijheid en verbinding. Er is vreugde: corona lijkt min of meer voorbij en dat geeft meer vrijheid. Tegelijk wordt de vrijheid bedreigd door de gruwelijke oorlog in Oekraïne. Dat dubbele krijgt stem in de Pinksterviering van de gezamenlijke kerken in Leusden.

GAAN-DE-WEG Pinksteren is het feest van de Geest. Gods Geest brengt het evangelie van de opgestane Heer Jezus de hele wereld over. Het klinkt in alle talen, door alle eeuwen: leef vanuit de hoop op God. Tijdens de viering zal het evangelie ook letterlijk in verschillende talen klinken. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Dit jaar wordt Pinksteren gevierd met veel vluchtelingen in ons midden. De oorlog in Oekraïne is uitgebroken en veel vrouwen en kinderen zijn gevlucht. Het thema van de viering sluit daar bij aan: Gaan-de-weg. Gods Geest geeft ons kracht om de levensweg te gaan, de weg van Jezus onze Heer. Beleven vluchtelingen ook dat Gods Geest hen kracht geeft voor onderweg? Zij krijgen een stem, hun verhaal wordt gehoord.

Dit jaar wordt Pinksteren gevierd met veel vluchtelingen in ons midden.
Het thema van de viering sluit daar bij aan: Gaan-de-weg

EINDELIJK WEER WELKOM Twee jaar lang kon de gezamenlijke pinksterviering niet op het plein doorgaan. Er is in die jaren wel een gezamenlijke online-viering geweest, maar hoe hard daar ook aan gewerkt werd, de online-viering kan de live-ontmoeting niet vervangen. Daarom zijn de kerken heel blij dat de viering dit jaar waarschijnlijk wel op het plein door kan gaan.

Het plein is gerenoveerd en prachtig opgeknapt. Er zal muziek zijn van KingsChord, de band van de Koningshof en er wordt gecollecteerd voor Gastvrij Leusden, de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Is het weer te slecht dan wijken ze uit naar De Koningshof. Dan is het niet buiten op het plein, maar wel gezamenlijk binnen. Iedereen is welkom, kerklid of niet.

SAMEN Bijzonder aan de viering is niet alleen de locatie buiten, maar ook dat de viering wordt georganiseerd door de vier kerken in Leusden samen: de katholieke St Lucasparochie (Jozefkerk), de Protestantse gemeente (Marcuskerk en Dorpskerk), de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Koningshof) en de Evangelische gemeente.

Voorgangers zijn dit jaar Antoinette Bottenberg (RK), Rob Doesburg (PgL), Pieter van den Berg (GKv) en Gerard van Amerongen (EgL).

OOK VOOR KINDEREN Voor de kinderen is er opvang en een programma in De Koningshof, aan de Blekerij 33. Dit is op één minuut afstand van het plein van het winkelcentrum Het Hamershof. Voor de kleintjes tot ongeveer vier jaar is er tijdens de hele viering crèche in de kerk. Zij kunnen vóór de viering gebracht worden en na de viering weer worden opgehaald.

De kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen het begin van de viering op het plein meemaken. Daarna gaan ze met de begeleiders naar De Koningshof om in vier groepen een eigen programma te volgen. Ook daar zal het gaan over Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. De kinderwerkers van de Protestantse gemeente en de De Koningshof verzorgen dit programma. Ze brengen de kinderen na de viering weer terug naar het plein om aan te sluiten bij het gezamenlijk koffiedrinken. Want na afloop van de viering is er koffie, thee en limonade.

Praktisch
Zondag 5 juni staan er zeshonderd stoelen op ‘t Plein in De Hamershof. De viering begint op 10.30 uur en duurt ongeveer een uur. Daarna is er gelegenheid om wat te blijven drinken. Bij slecht weer wordt uitgeweken ze uit naar De Koningshof.

(Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de gezamenlijke kerken in Leusden).