Deelnemende kerken

Welkom bij de kerken in Leusden en Achterveld!
Klik hier voor de Folder ‘De kerken in Leusden heten u welkom’ met (adres)informatie over de aangesloten lidkerken van de Raad van Kerken Leusden.

Hieronder kun je de websites van de verschillende kerken bezoeken:

Rooms-Katholieke St. Lucasparochie, Leusden en Achterveld

Geloofsgemeenschap St. Jozef Leusden

Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld

Protestantse gemeente De Glind en Achterveld, Dorpskerk de Glind

Nederlands Gereformeerde Kerk Leusden,  De Koningshof

Evangelische Gemeente Leusden

Protestantse gemeente Leusden, Dorpskerk en Marcuskerk