Voedselbank Leusden


 

Voedselbank Leusden

 

De Voedselbank is al jaren in Leusden actief. De Raad van Kerken Leusden steunt de Voedselbank Leusden door er collecte-opbrengsten aan te doneren. De Voedselbank werkt samen met Voedselfocus Amersfoort en maakt deel uit van de Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL). Wekelijks komen dozen met verpakte levensmiddelen uit Amersfoort naar Leusden.

 

 

Vrijwilligers 

 

Hiervoor zetten vele vrijwilligers zich dagelijks in. In De Koningshof aan De Blekerij 33 ontvangen inwoners van Leusden elke vrijdagmorgen een voedselpakket, mits zij hiervoor in aanmerking komen.

 

De Voedselbank vult de pakketten in Leusden aan met verse groenten, fruit en andere spullen. Kinderen en bijvoorbeeld jarigen krijgen extra aandacht bij de samenstelling van hun pakket.

 

Voor wie?
Huishoudens komen in aanmerking voor een voedselpakket wanneer zij maandelijks niet meer hebben te besteden dan € 180. Ofwel het besteedbaar inkomen na aftrek van de vaste lasten. Een “Intaketeam” zorgt voor de screening en begeleiding, zoals een budgetcursus of bijvoorbeeld een verwijzing naar Stichting Larikslaan2 in Leusden. Kijk hier voor de criteria.

 

Vele organisaties, bedrijven, winkels, scholen en particulieren in Leusden zorgen voor giften. Ook verzorgen zij acties zoals zegels sparen, kerstpakketten, speelgoed, vakanties enzovoorts.

 

Kijk ook eens op de Facebook-pagina van de Voedselbank Leusden.