Contact

Contact Raad van Kerken Leusden


Secretariaat:
Mevrouw Jeannette Stekelenburg-Moelker, secretaris
Kleinhorst 8
3833 WG Leusden
(033) 49 50 703
E-mail: jjstekelenburg@outlook.com

Bankrekening Raad van Kerken Leusden NL08 RABO 0310 6202 95

Uw giften t.a.v. de Raad van Kerken Leusden zijn van harte welkom! Hartelijk dank!