Wie zijn we?
Welkom

De Raad van Kerken wil met een christelijke benadering een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. Ook wil de Raad de ‘oecumenische dialoog’ tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

van links naar rechts: Hank Beermann, Ruud ter Beek, Jeannette Stekelenburg, Gerard van Amerongen, Kees van Stokkum, Piet van Laar, Anette Sprotte, Leo Lindhout en Carola van den Heuvel

Sociale media

U kunt de site van de Raad van Kerken Leusden “liken” via sociale media zoals Facebook en Twitter. Klik hiervoor op een van icoontjes aan de zijkant.