Wie zijn we?

Welkom

De Raad van Kerken wil met een christelijke benadering een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. Ook wil de Raad de ‘oecumenische dialoog’ tussen lidkerken onderling en de contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Daarnaast is er ook duidelijk aandacht voor ontmoetingen met mensen van andere religies.

Van boven naar beneden: Hank Beermann, Jeannette Stekelenburg, Ans Brandsma (lid af), Carola van den Heuvel, Hetty de Graaf, Kees van Stokkum en Piet van Laar

Sociale media

U kunt de site van de Raad van Kerken Leusden “liken” via sociale media zoals Facebook en Twitter. Klik hiervoor op een van iconen aan de zijkant.