Prinsjesdagontbijt

In 2023 is, na twaalf jaar, besloten te stoppen met het Prinsjesdag Ontbijt Leusden.
Het organisatieteam constateerde dat de groep trouwe bezoekers langzaam kleiner wordt en dat ze er niet in zijn geslaagd om jongere deelnemers aan te trekken. ‘De opzet is altijd geweest om burgers van Leusden bijeen te brengen rond een actueel en relevant onderwerp zodat men elkaar leert kennen. Inmiddels kent de huidige groep bezoekers elkaar behoorlijk goed zodat het Prinsjesdagontbijt weinig reden van bestaan meer heeft.’


Doelstelling van het Prinsjesdagontbijt is een bijdrage te leveren aan het doorlopende proces om onze samenleving te versterken door ontmoeting, onderlinge betrokkenheid en respectvolle aandacht voor de leefwereld van de ander. De bijeenkomst is een bezinning met een open oecumenisch karakter.

Meer aandacht voor het ontbijt | Horeca Magazine
Het format in Leusden is dat we een thema kiezen en daarbij één of twee (lokale) sprekers uitnodigen om hun visie hierop te geven. Terwijl zij dit doen, nuttigen de deelnemers (meestal rond de 50 personen) hun ontbijt. Aansluitend gaat men per tafel in gesprek over wat er gezegd is, desgewenst aan de hand van enkele stellingen die de kern van de boodschap van de sprekers bevat. Afsluitend krijgt elke tafel de gelegenheid om te delen wat er besproken is en volgt enige discussie. De bijeenkomst begint om 8.00 uur en wordt om 9.30 uur afgesloten.

Onderwerpen van de afgelopen jaren:
Jaar Thema Spreker(s)
2022 Alles goed? Dirk Jan Bleijerveld, Fleur de Velde Harsenhorst en Thijs den Ouden
2021 Herstel van vertrouwen in Corona tijden Damian Denys
2020 Bouwen aan herstel in onzekere tijden Martine van Ommeren
2019 Hoe vanzelfsprekend is democratie? Kathleen Ferrier
2018 Bedreiging: ver van mijn bed of op het nachtkastje Gerolf Bouwmeester, burgemeester van Leusden
Ad van Baal, voorzitter Kamp Amersfoort
2017 De relevantie van visie en anders durven kijken Anette Sprotte en Mathieu Klomp
2016 Voor jezelf en/of de ander Jan Duenk
2015 It takes a village to raise a child Hermien Hendrikx
2014 Duurzaamheid als nieuwe religie Marc van den Tweel
2013 Van zoeker naar beïnvloeder Mark Goedkoop
2012 Over tradities en moderne tijd, zoekend naar zingeving en levenskwaliteit Kees Jan de Vet
2011 Kerk en politiek… wat hebben zij elkaar in de (lokale) samenleving te bieden Salem Samhoud