Vrijwilligerstrofee uitgereikt

Vrijwilligerstrofee uitgereikt 

(17 december 2022)
Onze commissie time-out woning werd, samen met vier andere Leusdense projecten, genomineerd voor de vrijwilligerstrofee 2022.
Een eer natuurlijk! We waren dan ook met de beheerders én het voltallige bestuur van de Raad van Kerken aanwezig bij deze feestelijke uitreiking in de Korf.
De beheerders van de time-outwoning werden kort geïnterviewd over hun vrijwillige werkzaamheden.
Uiteindelijk heeft Sportvereniging Achterveld de trofee gewonnen en ging de AFAS aanmoedigingsprijs naar Gastvrij Leusden.
We kijken terug op een stimulerende en gezellige ochtend met elkaar en met vele andere vrijwilligers uit Leusden en Achterveld.