Leusden geeft warmte

Simone van Kuijzen en Bouwe van der Eems.
Simone van Kuijzen en Bouwe van der Eems. PGL

Wervingsactie Leusdense kerken voor energiearmoede minima

Leusder Krant, 12 mei 2022 

LEUSDEN Onder het motto ‘Leusden geeft warmte’ starten de samenwerkende kerken in Leusden – in overleg met de gemeente, Lariks en de voedselbank – een wervingscampagne om de energiearmoede onder de mensen met een kleine beurs bij te staan.

Door de sterk gestegen energieprijzen is het dagelijks leven ineens flink duurder geworden. Mensen met een laag inkomen worden daarbij het hardst getroffen. ,,Zij gaven normaal 8 procent van hun maandinkomen uit aan energielasten en hielden dan na aftrek van andere vaste lasten, vaak maar een klein weekbudget over voor levensmiddelen en dergelijke. Echter als zij nu een nieuw energiecontract moeten afsluiten, dan blijkt dat zij meer dan het dubbele aan lasten gaan betalen dus nu ruim 16 procent van hun maandinkomen. Hun weekbudget gaat daardoor ongeveer 20 procent omlaag”, schrijft de diaconie van de Protestantse Gemeente Leusden.

Naast de inkomensdaling door de stijging wonen minima niet altijd in de best geïsoleerde woningen, waardoor ze een relatief hogere energielast hebben dan mensen met een goed geïsoleerd huis.

‘Voor de echte minima is de compensatie bij lange na niet dekkend, terwijl andere Leusdenaren deze niet per se nodig hebben’


‘ONDERLINGE SOLIDARITEIT’ Ter compensatie van de stijging van de energiekosten geeft de overheid iedereen een bedrag van 400 euro terug via de energierekening; dit geldt voor iedereen (rijk of arm, goed geïsoleerd huis of niet, jaarcontract of vijf jarencontract). ,,Voor de echte minima is dat bij lange na niet dekkend, terwijl andere Leusdenaren de compensatie per se niet nodig hebben (want: goed geïsoleerd huis, langlopend energiecontract).”

Daarom doen de samenwerkende kerken in Leusden een beroep op onderlinge solidariteit onder het motto: Leusden geeft warmte. ,,Wie het goed heeft en (een deel van) de energiecompensatie kan missen, kan met deze actie delen met wie het nu écht moeilijk heeft. Omdat wij geloven in verbondenheid tussen mensen; juist in deze tijd”, schrijft Bouwe van der Eems namens de Raad van Kerken Leusden.

RIJKSSTEUN De overheid heeft in december 2020 al toegezegd dat zij minima wil ontzien met een extra bedrag van 200 euro. Dit is in april 2021 door de gemeente Leusden op voorhand uitgereikt. In een latere fase heeft de overheid toegezegd dit bedrag te verhogen met 600 euro, maar dat geld hebben de gemeenten nog niet ontvangen. Het zal wellicht nog tot augustus of september duren voordat de gemeentes dit geld ontvangen en dus kunnen uitkeren. ,,Juist om deze reden zijn we als kerken begonnen met deze actie door met uw bijdrage een overbrugging te creëren voor het komende halfjaar.”

De diaconie van de Protestantse Gemeente Leusden functioneert in deze actie als organisator. Schenkers maken dan ook een gift over op hun rekening. ,,Daarom is het van belang om het kenmerk ‘Gift energiecompensatie’ mee te geven. De diaconie is een ANBI stichting en dus is de gift aftrekbaar van de belasting. Iedere gift wordt voor de volle honderd procent gebruikt om de minima van Leusden te ondersteunen.”
Een donatie geven en meer informatie vinden kan via de website www.leusdengeeftwarmte.nl.