Noodopvang Leusden

 

Noodopvang Leusden
Het kan iedereen overkomen, je (t)huis kwijtraken of dakloos dreigen te raken. Ook in Leusden. Er zijn nogal wat Leusdenaren voor wie de thuissituatie géén rustige, veilige plek is; die baat zouden hebben bij een time out. Een plek om op adem te komen en hun zaakjes te regelen.
De Raad van Kerken Leusden wil die time out bieden. Na een tweejarige pilot is in 2019 een woning door Woningstichting Leusden beschikbaar gesteld. Lariks Welzijn en Zorg beoordeelt wie voor een kamer in aanmerking komt en biedt begeleiding. Door deze unieke samenwerking van de Raad van Kerken Leusden, Lariks en Woningstichting Leusden is er voor Leusdenaren in een onhoudbare thuissituatie tijdelijke woonruimte beschikbaar in de noodopvang.
In het gezellige rijtjeshuis in de wijk de Wetering is opvang mogelijk voor drie bewoners voor maximaal zes maanden en tevens is er nog (spoed-)plek voor een bewoner voor maximaal 2 maanden. Het huis heeft een gedeelde huiselijke woonkamer en keuken, een gezamenlijk toilet, badkamer en tuin. De woning is volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
Lariks zorgt voor de intake en zorgvuldige samenstelling van de bewoners. Tevens begeleidt de consulent de bewoners terug naar hun huis of een andere duurzame oplossing, maar het vinden van een oplossing blijft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de bewoner. Er is geen begeleider of huismeester in de woning aanwezig. Inmiddels zijn er al vele Leusdenaren geholpen met dit opvanghuis en is veel persoonlijk leed voorkomen.
Bewoners betalen een bescheiden huur voor de aan hen toegewezen kamer die zij huren van Woningstichting Leusden. De bewoners moeten in Leusden staan ingeschreven, in staat zijn om met anderen in een huis te wonen, het huis en de tuin zelf onderhouden en zo nodig meewerken aan de begeleiding door de consulenten van Lariks of door hen in te schakelen professionals.
Ouders die in een proces van echtscheiding zijn verwikkeld, kunnen desgewenst om beurten van de kamer gebruik maken. Het is niet toegestaan om kinderen in de woning te laten logeren of wonen. De minimumleeftijd van de bewoners is 18 jaar.
De woning wordt voor gebruik als noodopvang in stand gehouden door vrijwilligers van de Leusdense kerken en gefinancierd door giften. Wilt u ons steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL08 RABO 0310 6202 95 van Raad van Kerken Leusden, onder vermelding van ‘Noodopvang’.
Neem voor nadere informatie en aanmelding voor een plaats in de noodopvang contact op met Lariks Welzijn en Zorg: ’t Erf 1, 3831NA Leusden, bel 033 303 4444 of mail naar info@lariks-leusden.nl.