brief Ukraine

Naar aanleiding van de situatie in Ukraine is er veel onderling overleg geweest binnen de raad van kerken, afgelopen weken.
Deze brief is door de Raad van Kerken Leusden verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden.