Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat doe je op de ALPHA!

In januari 2020 start er, op de donderdagavond, weer een “Alpha-cursus” in Leusden. Deze cursus wordt al vele jaren in Leusden gehouden, maar wat is dat nou precies, “Alpha”?

Alpha bestaat in het kort gezegd uit een aantal bijeenkomsten, waarin je ontdekt wat het christelijk geloof inhoudt. Alpha wordt over de hele wereld gehouden. Al vele miljoenen mensen hebben wereldwijd deelgenomen aan de Alpha. In Nederland hebben al ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Alpha bestaat in Leusden uit tien bijeenkomsten, negen avonden en één weekend.

“Het eten is erg gezellig en je leert elkaar kennen”.

Op een Alpha-avond eet je eerst met elkaar. Waarom doen we dat? Vanuit Alpha denken we dat samen eten mensen verbindt. Het helpt je om de andere mensen op een ontspannen manier beter te leren kennen. Of, zoals een oud-deelnemer het zegt: “het eten is erg gezellig en lekker! Het brengt de avond al op gang met huisje boompje beestje zaken.” En een ander die zegt: “Het gezamenlijke eten heeft een duidelijke meerwaarde. Je zit eens naast iemand anders en dan krijg je erg leuke en interessante gesprekken.”

“Het geeft je nieuwe inzichten”.

Na het eten is er een inleider die “het onderwerp” inleidt. Soms is dat een gastspreker die iets vertelt over het onderwerp van de avond. Het eerste thema is: “Is het christelijk geloof saai, achterhaald of onwaar?”. Daarna volgen thema’s over onder andere “Wie is Jezus”, “waarom is Jezus aan het kruis gestorven”, “Bidden” en “hoe leidt God ons”. Een oud-deelnemer vertelt hierover: “De inleidingen vond ik zeker de moeite waard, daar hoor je toch weer dingen die je niet wist of die erg weggezakt waren. Het geeft je ook nieuwe inzichten.”

“Open, ontspannen en eerlijke sfeer”.

Daarna ga je, onder het genot van een bakje koffie of thee, met elkaar in gesprek over het thema aan de hand van een werkboekje. We doen dat met elkaar, maar als de groep wat groter is dan splitsen we de groep. We willen de groepen vooral klein houden, zodat iedereen er ook zijn of haar vragen kan stellen. Een oud-deelnemer zegt daarover: “De sfeer tijdens de avonden zijn ontspannen, open, eerlijk. Je kunt alles vragen.” Rond 21.30 uur is de avond afgelopen.

“Bepaalt je bij het spirituele, religieuze leven”.

In het Alpha-weekend ga je met elkaar “de hei op”. Op vrijdagavond en op zaterdag overdag praat je in drie verschillende thema’s over het onderwerp “de Heilige Geest”. Het weekend is het hoogtepunt van de Alpha, getuige ook de reacties van oud-deelnemers zelf: “Het weekend was een rustpunt in het hectische leven van alledag. Het bepaalt je bij het spirituele en religieuze leven, meer dan ik had gedacht.” Of: “We mochten mooie gesprekken hebben, vooral de Emmaüswandeling is een waardevolle herinnering.”

We willen als organisatie benadrukken dat Alpha geheel vrijblijvend en niét kerkgebonden is, ook al worden de avonden in de Gereformeerde Kerk De Koningshof gehouden. Deelname is gratis.

De volgende Alpha start in Leusden:

23 januari 2020 om 18.30 uur in het kerkgebouw De Koningshof, De Blekerij 33.

Voor opgave of informatie kun je terecht bij Bart Hoogendoorn, telefoonnummer 033‑2587562 of email barthoog4@gmail.com. Ook kunt u kijken bij https://alpha-cursus.nl